Soulrealignment®


Själsläsningar som förändrar ditt liv för alltid

Har du alltid undrat vem du egentligen är?
Vilka gåvor har du att bidra med i världen?
Har du och din partner levt tillsammans i tidigare liv?
Varför händer samma sak mig om och om igen?
Hur kan jag hitta mer harmoni i mitt liv?
Vad är det jag gör fel-varför får jag inte de resultat jag vill?
Varför känns det som att livet går så fort och jag hinner inte  stanna och reflektera?
Vilka är mina andliga guider och har de budskap till mig?

Det är detta och mycket mer som du kan få kunskap om genom olika Soulrealignment® läsningar

De olika Soulrealignment vägledningar jag just nu erbjuder är:

Soulrealignment®

Grundläggande själsligvägledning. Du får bland annat veta vilka dina själsliga gåvor är, hur du kan leva mer i linje med den du är på själsnivå, vilka specialiseringar din själ har, vad du har för primärt livstema för detta liv och vilka blockeringar från tidigare och nuvarande liv som påverkar dig från att leva det liv du önskar.
När vi lever mer i linje med den vi är på själsnivå- det är då vi skapar mer harmoni och framgång i våra liv.
Vägledningen ger dig en klar bild av vad som pågår i ditt liv idag, varför vissa situationer uppstår och varför du agerar som du gör samt vad du kan göra för att förändra det du vill.
Jag gör en full rensning av samtliga blockeringar som hindrar dig från att leva det liv du önskar. 

Du kommer få konkreta saker du kan förändra i ditt liv och vad du ska tänka på. 
Vägledningen ger dig en grund i vem du är på själsnivå och vilka beteenden som du har, som inte är du-utan är blockeringar som är redo att rensas.

15 minuters uppföljande samtal med vägledning ingår, ca tre veckor efter Soulrealignment® vägledningen. 

Relationer

Läsningen ger en bild av relationen på en själslignivå. Kan genomföras för alla slags relationer; partner, syskon, bästa vänner, kollegor eller förälder-barn. 
Ni får veta om ni levt tillsammans i tidigare liv,  vilken relation ni hade då, vilket livstema som stöttar relationen i detta liv och om det finns några blockeringar från tidigare eller nuvarande liv som påverkar relationen.
För att läsningen ska kunna genomföras behöver båda parter ge sitt godkännande att jag går in i Akasha krönikan.

Andliga guider

Hur ser ditt andliga guideteam ut? Du får veta vilka de är och vilka egenskaper de har för att ge dig vägledning. Jag kanaliserar även budskap till dig.

Livssituationsvägledning

Denna vägledning fokuserar på det som pågår i ditt liv just nu. 
Om du upplever stress, mår dåligt eller när du känner att det är för mycket som pågår i ditt liv just nu.
Eller för dig som gjort allt du kan,- fast ändå inte når resultat. Du kommer inte vidare i karriären, i relationer, du hamnar ständigt i samma livssituation och vill få en förändring.
Att det upprepar sig och när du upplever att du inte kommer framåt,  finns det blockeringar som du ännu inte bearbetat. Vi reder tillsammans ut: Vad är det du upplever? Vad pågår i ditt liv just nu? Hur påverkas du?
I läsningen reder vi ut vad som påverkas av vad. Du får med dig konkreta verktyg för att förändra din situation.

Energivägledning

I denna läsning får du reda på var du lägger din energi just nu. detta är både i det du fysiskt gör och vad du tänker. När vi inte lägger energi på rätt saker i livet, så skapar det en disharmoni i våra liv och vi lever inte i vår fulla potential.
När du blir medveten om var du bör lägga din energi och börjar agera enligt det- det är då en lätthet uppstår i ditt liv och du behöver inte anstränga dig för att nå de resultat du vill!

Fastighetsrensning

När vi förändrar vårat medvetande, kan det upplevas som att energierna i vårt hem inte längre passar oss. I denna läsning får du reda på vilka olika energier som finns i din bostad och jag rensar även bort de energier som påverkar dig negativt. 
Du behöver vara ägare eller hyra den fastighet som rensas.

Vägledning genom flera sessioner,
paket 1 och 2

Nu kan jag erbjuda själslig vägledning genom flera sessioner!
Jag har två paketerbjudande: 
Paket 1: Soulrealignment och andliga guider
Paket 2: Fyra sessioner.
Om du väljer paket 2 har vi alltid ett inledande kortare samtal för att fastställa vad din intention är med vägledningen och vad du vill förändra i ditt liv.
Du startar denna resa med mig genom att sätta intentionen och tydlighet i: Vilka nya omständigheter vill du ha i ditt liv inom sex månader?
Sedan träffas vi fyra sessioner och jag vägleder dig hela vägen för att på bästa sätt nå din intention och de förändringar du vill skapa i ditt liv.

Dessa fyra sessioner kommer att utgå från din unika situation och de omständigheter du önskar skapa i ditt liv. Därför kommer upplägget att se lite olika ut. Ett exempel kan vara:

Tillfälle 1: Soulrealignmentläsning® och rensning av blockeringar, vilka nya omständigheter kan du redan nu skapa i ditt liv?
Tillfälle 2: Andliga guider samt var lägger du din energi just ut?
Tillfälle 3: Situationsläsning, vad är det som pågår i ditt liv? Vilka steg har du tagit och vad är nästa steg? Energier.
Tillfälle 4: Uppföljning, ev ny situationsläsning och konkreta verktyg du kan fortsätta använda för att skapa det du vill i ditt liv. 

Om du efter dessa sessioner önskar fortsätta med den själsliga vägledningen, så är det självklart möjligt!
Det uppstår ständigt nya situationer och prövningar i våra liv. Det är när vi förstår var den energimässiga orsaken finns och börjar agera efter det- som vi förändrar långsiktigt!


Genom kunskap om orsaker till det som pågår i våra liv och hur vi kan förändra våra tankar om det-skapas mer lugn och harmoni i livet.


                Priser Soulrealignment
                         I januari 2022 är det 20 % på samtliga läsningar

Soulrealignment

Vilka gåvor har du, var är din själsursprung, vad
är ditt primära livstema, din själs specialisering
och vilka blockeringar finns från tidigare och nuvarande liv
som hindrar dig från att leva det liv du önskar. ca 60 min

Ingår även ett uppföljande 15 minuters samtal, ca tre veckor ^
efter din Soulrealignment- om du vill. Jag skickar alltid ett mail och frågar.

    1 800 kr (2 400)      


Relation

För två personer, båda behöver ge sitt medgivande. 

Har ni levt tillsammans i tidigare liv? Finns det blockeringar
i relationen? ca 60 min

1 950 kr (2 600 kr)


Fastighetsrensning

Rensning av energier i din bostad, av negativa energier
och portaler som påverkar alla som bor i fastigheten.
Återkoppling skriftligt                      

750 kr (1 000 kr)
 


Enstaka session utifrån ditt behov

När det dyker upp något i ditt liv som du vill att jag tittar
närmre på. Passar dig som tidigare gjort en Soulrealignment.
45-60 min.

1 425 kr (1 900 kr)

Paket 1; Soulrealignment och
andliga guider

Soulrealignment och andliga guider session. 60 min + 30 min.

2 250 kr (3 000 kr)

Paket 2: Vägledning fyra sessioner

Vägledning i fyra sessioner, inkluderar alltid
1, Soulrealignment och
2. Andliga guider   

Exakt vad session 3 och 4 innehåller, är utifrån dina behov. 
Vi kommer överens om vad som passar dig och din resa bäst.

3 750 kr (5 000 kr)

Boka din soulrealignment