Priser

Samtliga tider som anges är tiden det tar för min återgivning av läsningen. 
I alla priser ingår mitt förarbete.


Jag har beslutat att fortsätta med mina nedsatta priser fram till midsommar.

Soulrealignment

Vilka gåvor har du, var är din själsursprung, vad är ditt primära

livstema, din själs specialisering och vilka blockeringar finns
från tidigare och nuvarande liv som hindrar dig från att leva det
liv du önskar. ca 60 min

Ingår även ett uppföljande 15 minuters samtal, ca tre veckor ^
efter din Soulrealignment

1 900 (3 000) kr


Relation

För två personer, båda måste ge sitt medgivande. 

Har ni levt tillsammans i tidigare liv? Finns det blockeringar
i relationen? ca 60 min

2 100(3 000) kr


Andliga guider 

Dina andliga guider, vilka är de och vad har de för budskap
ca 40 min

1 500 (2 200) kr

 

Livssituationsvägledning

Klarlägger var de energimässiga orsakerna är till det som pågår och
varför du inte uppnår det du vill i livet, ca 30min

 1 400 (1 900) kr


Energivägledning

Vad lägger du din energi just nu? Var borde du lägga din

energi för att uppleva mer lätthet i ditt liv? ca 20 min

1 000 (1 500) kr


Fastighetsrensning

Rensning av energier i din bostad, jordbundna själar och portaler som påverkar alla som bor i fastigheten. ca 10 minuter                       

1 000 kr
 


Vägledning fyra sessioner

Vägledning i fyra sessioner, inkluderar Soulrealignment, 

Andliga guider och Situationsläsning samt Energi läsning. 
Exakt vilka läsningar som ingår, blir utifrån dina behov. 
Vi kommer överens om vad som passar dig och din 
resa bäst.

5 000 (7 000) kr