Meridianhealing

En Meridianhealing spolar rent och ger healing till dina energikanaler i kroppen. Alla upplever denna healing olika, eftersom allt beror på vad du behöver rensa just nu. Du kommer uppleva en skillnad i hur dina energier känns, du får mer kreativitet och påfyllnad i energinivåerna.
Energierna verkar i kroppen i upp till fem dagar efteråt.  
Du sitter eller ligger så bekvämt som möjligt och ostört. Sätter intentionen att ta emot det högsta bästa för dig just nu-från mig. Sedan tillåter du energierna göra det de ska.
Meridianhealing tar ca 20 minuter.
Jag återger alltid skriftligt vad jag känt in.


Intuitiv energisession

En intuitiv energisession ger dig precis det du behöver just nu. 
Jag ger dig under sessionen en energirensning, chakrabalansering och healing.  Jag känner av vad av dessa som du behöver mest just nu, och fokuserar på det. Ofta blir det lite av alla.
Jag kanaliserar även budskap till dig.
Upplevelsen är olika för alla, beroende på hur du känner dig just nu och hur dina energinivåer ser ut.
Under sessionen kanaliserar jag även budskap till dig. Ett budskap som är för det högsta bästa för dig just nu.
Vi hörs av strax innan sessionen, du sätter intentionen att ta emot och sedan ligger eller sitter du så bekvämt som möjligt och ostört under ca 20 minuter. Efteråt får du en skriftlig redovisning om vad jag känt in, vad jag fyllt på med för energier och även vad jag kanaliserat för budskap till dig.
Du får berätta hur det kändes för dig och ställa några frågor om du behöver.


När du känner att din energi är låg- boka en energisession som fyller på och stärker dig!


       Intuitiv vägledning

Intuitiv vägledning sker utifrån ett område eller specifik fråga du har.  Jag använder helt min intuition och det jag får till mig. Jag tonar in på din energi och frågar dina guider. 
Antingen sker vägledningen per telefonsamtal eller skriftligt. På telefon så tar samtalet ca 30 minuter, vill du få skriftligt så ingår att du får ställa följdfrågor.


        Auraläsning

I en Auraläsning tolkar jag de färger och energier som finns runt dig. Jag kanaliserar även budskap.
Jag behöver en nytagen bild på dig, från axlarna och upp. Viktigt med vit bakgrund, så att jag ser skriftningar i auran tydligt.
Återkoppling sker skriftligt. 


     Priser healing och vägledning

                        Under januari 2022 är det 20 % på samtliga tjänster!

Meridianhealing

Genomförs på distans. En Meridianhealing rensar och
ger healing till dina energikanaler i kroppen. Det som
behöver rensas ur just nu. Upplevelsen blir att energierna
får en återställning och du får tillbaka kraft och kreativitet.
Du sitter eller ligger så bekvämt som möjligt under 20 minuter.

300 kr (400 kr)

Intuitiv energisession

Genomförs på distans. Intuitivt känner jag in vad du behöver just nu:
Energirensning, chakrabalansering eller healing.
Du sitter eller ligger så bekvämt som möjligt under ca 20 minuter.

188 kr (250 kr)

Meridianhealing och Energisession, 

När du behöver en rejäl utrensning och omstart i energierna.
Kombinationen innebär att jag först gör en Meridianhealing och
sedan en Energisession. Tar ca 40 minuter.

488 kr (650 kr)

Fyra healingsessioner

När du känner att du behöver en utrensning av
energierna, boka fyra gånger. Vi gör en session i
veckan i fyra veckor. 
Detta ger dig optimal utrensning och omstart av dina energier.

1 350 kr (1800 kr)

Intuitiv vägledning

Utifrån ett specifikt område eller fråga. 30 minuter
per telefon eller skriftligt.

300 kr (400 kr)

Auraläsning

Tolkning av de energier som finns i din aura samt
kanaliserade budskap.

150 kr (300 kr)

Boka din healing eller vägledning