Coaching

Redo att fördjupa kontakten med din inre röst och din själ, lära känna dina energier och hur du lever ett liv mer efter ditt unika sätt att uttrycka dig?
Jag vägleder dig på din unika väg framåt.
Jag erbjuder 6 eller 12 veckors 1:1 coaching där du får själsliga verktyg  och övningar som fördjupar kontakten med din inre röst, lär känna dina energier, du börjar lita på det du får till dig och vad som är din livsväg.

Vi bokar alltid ett uppstartssamtal för att klargöra förväntningar och vad vi ska fokusera på under våra veckor tillsammans.

Vi börjar coachningen med en Soulrealignment, för att medvetandegöra dina själsliga gåvor och rensa de blockeringar som är redo att rensas just nu. Har du redan gjort en Soulrealignment hos mig, så lokaliserar vi om det finns blockeringar som behöver rensas innan vi påbörjar processen.

Under coachingen så kommer jag att när det behövs, hämta information från din Akashakröinka. Så att du energimässigt får de bästa förutsättningarna. Jag kommer även att energimässigt assistera med att lösgöra energiband och blockeringar som sitter i vägen för din utveckling.

De övningar du får med dig, är enkla och lätta att få in i din vardag. Det är just enkelheten med dem- som gör att förändringen blir bestående och att följa din inre röst, vara i energimässigbalans blir en del av din vardag. 

I och med coachingen så ökar din energimedvetenhet, du lär känna dig själv på en helt ny nivå, du stärker kontakten med din inre röst, får en stabil grund i vem du är och vilka val som är rätt för dig i din vardag. 
Jag ger dig själsliga verktyg, övningar och information om dig själv som du kommer använda hela livet. 
 
Vi träffas en gång i veckan, via zoom. Däremellan finns jag tillgänglig på det sätt vikommer lvetens om, på vardagar.
Under dessa veckor gör vi tillsammans olika övningar, som du får utforska till nästa gång, vi reflekterar tillsammans och varje tillfälle skräddarsys utifrån dina behov och var du är på din resa.
Vi kan utforska dina spirituella och intuitiva gåvor, hur du förstärker dessa och börjar lita på det du får till dig. Kanske du önskar stärka kontakten med dina guider och ditt högre jag?
Om vi stöter på blockeringar eller rädslor, så lokaliserar jag var de kommer ifrån och rensar, samtidigt som du medvetandegörs om beteenden och tankemönster som är hindrande för dig- så du får en så tydlig kommunikation som möjligt med din inre röst och att din väg framåt går så smidigt som möjligt.
Du kommer även få tips på hur du står stadigt i din egen energi och inte tillåter negativa energier påverka dig.
Vi pratar om energimedvetenhet, vikten av att grunda sig, hur du skyddar dina energier och hur du rensar dina energier.
Jag vägleder dig i tekniker som gör att du med övning snabbt kan komma i kontakt med din inre röst, för att låta hjärtat leda din väg i vardagen.
Vi utforskar hur dina guider kommunicerar med dig och vägleder dig i din vardag.
Du kommer skapa en djup kontakt med din inre röst och dina guider och veta hur du förstärker det. Att navigera i vardagen utifrån det som är rätt för dig.


Är du redo att leva ditt liv i samklang med din inre röst och den du är på själsnivå? Att göra en bestående förändring i hur du navigerar i din vardag?

I så fall är detta coachingprogrammet för dig

NYHET!! Alignment coaching
12 veckor med sessioner utifrån Akashakrönikan och vilka val som är i energimässig alignment med det du drömmer om att skapa i ditt liv.
Detta är endast för dig som är redo att på riktigt förändra din mänskliga upplevelse.
Vi kommer göra veckovisa check-in för att se att du är på den mest optimala tidslinjen. 
Du kommer få skriva ner alla nya saker du gör och allt nytt som dyker upp i ditt liv. 

När vi är i en skapande process, är det viktigt att vi inte omedvetet skapar situationer som inte är i alignment med målbilden. 
Denna alignment coaching startar alltid med en Soulrealignment, har du redan gjort en sådan läsning hos mig- så tittar vi på om det finns blockeringar som kan rensas innan vi påbörjar processen.
Detta så att du får all den energimässiga stöttning och bästa förutsättningarna som möjligt. 

Pris coaching

Coaching 6 veckor


8 500 kr

Coaching 12 veckor


13 500 kr

Alignment Coaching 12 veckor


22 000

Boka ditt 

coachingpaket.